In de gestalttheorie gaat men ervan uit dat mensen de wereld – en zichzelf – waarnemen in gehelen en patronen. Van losse elementen vormen we een georganiseerd, betekenisvol beeld, een ‘gestalt’. Welk beeld we vormen, kan verschillen.

Een plaatje uit de psychologie Wat zie je? Witte en zwarte vormen? Alleen lijnen? Een kelkbeker? Gezichten? Iets anders?

is geen goed of fout bij wat je ziet. Je geest bepaalt wat je ziet. En dat heeft alles te maken met je verleden.

Ervaringen uit het verleden, kunnen bij wat er nu gebeurt, meteen een oud gevoel oproepen. Je vervalt automatisch in je oude patroon. Door te leven bouwen we een verleden op. Met goede ervaringen en minder goede ervaringen. Ieder gaat daar op een eigen manier mee om, bouwt mechanismes om er mee om te gaan. Om te kunnen blijven functioneren. Maar er kan een moment komen dat opgebouwde mechanismes niet meer voor je werken, maar juist tegen je werken. Vaak heb je dat in eerste instantie niet eens door, begint het met fysieke klachten of bijvoobeeld stressklachten.

In de gestalttherapie werken we in eerste instantie aan het gewaar worden van wat er nu is. Wat denk je en wat voel je? Wat betekent dat gevoel voor jou en hoe ga je er mee om? Zonder oordelen. Er is wat er is. Hier en nu. Door het ontwikkelen van gewaarzijn kan je ook je verlangens en behoeftes gaan herkennen.

We werken in het hier en nu, maar kijken ook naar het verleden. Want dat verleden heeft je gevormd tot wat je nu bent. En onaffe zaken uit het verleden kunnen bepalen hoe jij je in het hier en nu voelt, hoe jij denkt, hoe jij handelt. Door daar in het hier en nu over te praten kunnen onaffe zaken afgerond worden.

Voor verder informatie verwijs ik je graag naar de site van de NVAGT, de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie