Privacybeleid

Vanzelfsprekend ga ik integer en zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Hier kun je lezen welke gegevens ik opsla en met welke reden ik dat doe, hoe ik daarmee omga en met welke wettelijke verplichtingen ik te maken heb.

Welke gegevens verzamel ik

Als therapeut ben ik vanuit de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) wettelijk verplicht om een dossier aan te leggen. Met daarin persoonsgegevens (NAW), aantekeningen over de hulpvraag, relevante medische gegevens en aantekeningen over de voortgang van het therapeutisch proces

Beroepsgeheim

Als therapeut ben ik vanuit de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) wettelijk verplicht om een dossier aan te leggen. Met daarin persoonsgegevens (NAW), aantekeningen over de hulpvraag, relevante medische gegevens en aantekeningen over de voortgang van het therapeutisch proces

Wie hebben toegang tot jouw dossier

Als jouw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Uitsluitend wanneer je hier expliciet toestemming voor geeft, kunnen gegevens uit jouw dossier voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard. Daarna worden deze vernietigd.

Privacy op de zorgfactuur

Op de factuur die je elke maand van mij ontvangt, staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat je deze factuur kunt declareren:

Inzage in jouw gegevens

Je hebt altijd recht van inzage in je eigen dossier. Wanneer je dit wenst, kun je hiervoor bij mij een verzoek indienen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen via deze link.

Inwerkingtreding privacybeleid

Dit (vernieuwde) privacybeleid is in werking getreden op 1 januari 2019.

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over mijn privacybeleid, dan kun je hierover te allen tijden contact met mij opnemen. Ik ben bereikbaar via e-mailadres info@nicoletgruters.nl en via telefoonnummer 06 - 12 85 42 88.