Uw privacy

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als jouw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw therapie noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik: Als jouw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgfactuur

Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

Algemeen

Mocht je naar aanleiding van mijn privacybeleid contact met mij willen opnemen, dan kan dat via: Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om het privacybeleid geregeld te raadplegen. Op deze manier ben je van de wijzigingen op de hoogte.
Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Je hebt altijd recht van inzage in je eigen dossier. Hier kan je een verzoek voor indienen bij mij.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Inwerkingtreding privacybeleid
Dit (vernieuwde) privacybeleid is in werking getreden op 1 januari 2019.